Altaner och uterum

Vi har lång erfarenhet av att bygga altaner och olika uterum. Allt från pergola, utekök till större konstruktioner.